หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ทต.เมืองบางขลัง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
 
รองประธานสภาเทศบาลตำบล
 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานนโยบายและแผนงาน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานการเจ้าหน้าที่
2. ฝ่ายปกครอง
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
- งานนิติการ
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการ
- งานรัฐพิธี
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานสาธารณูปโภค
- งานวิศกรรมโยธา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
 
กองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานควบคุมคุณภาพ
และจัดการสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานแผนและโครงการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานวิชาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- โรงเรียน
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
 
 
 
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-715
   
  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
  โทรศัพท์ : 055-942-715 โทรสาร : 055-942-715 ต่อ 21
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
  จำนวนผู้เข้าชม 56,622 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10