หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ทต.เมืองบางขลัง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
 
รองประธานสภาเทศบาลตำบล
 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานแผนและงบประมาณ
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
2. ฝ่ายปกครอง
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
- งานนิติการ
3. ฝ่ายธุรการ
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการ
- งานรัฐพิธี
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานสาธารณูปโภค
- งานวิศกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
 
กองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานแผนและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคล
และทะเบียนประวัติ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
- งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
- โรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ, บริการ,ปกครองบริหาร)
 
 
 
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-715
   
  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
  โทรศัพท์ : 055-942-715 โทรสาร : 055-942-715 ต่อ 21
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
  จำนวนผู้เข้าชม 18,254 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10