หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ทต.เมืองบางขลัง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 
ข่าวสาร
 
 
 


 
สุโขทัยเชิญ-เที่ยวงานสักการะสองพ่อขุนวีรบุรุษแห่งชาติไทยที่เมืองบางขลัง  
 

จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จัดงานน้อมรำลึกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนผาเมือง ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ชมการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง ปฐมบทแห่งชาติไทย พิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนผาเมือง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี เข้าชมนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง และจับจ่ายเยี่ยมชมตลาดสินค้าชุมชน การแต่งกายย้อนยุคย้อนประวัติศาสตร์จากบุคคลสำคัญในจังหวัดสุโขทัย จากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมกิจกรรมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ ละครอิงประวัติศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิต กับบทบาทตำนานอิงวัติศาสตร์ ของการสร้างบ้านแปลงเมืองสุโขทัยและประเทศไทย ร่วมชม“มนต์ขลังเมืองบางขลัง”แสง สี เสียง จัดแสดงโดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พระนางเสืองรับบทโดย นางผ่องพรรณ อุปละกูล ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย พ่อขุนบางกลางหาวรับบทโดยดาบตำรวจสมบูรณ์ ฟั่นสกุล นายก อบต.ทุ่งเสลี่ยม พ่อขุนผาเมือง รับบทโดยนายภาณุวิชญ์ จองป้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยม พระนางสิขรมหาเทวีรับบทโดย นางสุมิตรา ดลจิตต์ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลศรีนคร คหบดีรับบทโดย นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายกฤตภัค ชุนนะวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร นายกฤษดา ปรีดากัญญารัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร นายปรีชา ทิมหงิม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีสำโรง นางวิไลวัลณ์ สุดาทิพย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลศรีนคร นางสาวศิริพร จินตาเพ็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลศรีสำโรง นางกาญจนา แจ้งชัด หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีสำโรง และนางสาวสาวิตรี อาบสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีสำโรง มีผู้กล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญ ทำให้รู้จักตนเอง รู้จักคนอื่น และรู้ภูมิสังคมบ้านเกิดเมืองนอนของตน จะทำให้กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนได้ตามความต้องการ และผลพลอยได้สำคัญคือ กระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ เทศบาลตำบลเมืองบางขลังที่จะนำประวัติศาสตร์“การศึกษาอัจฉริยลักษณ์ชุมชนโบราณเมืองบางขลัง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเทศบาลฯ เป็นงานวิจัยของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน เพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริง เมืองบางขลังเป็นชุมชนโบราณ อยู่ในพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ถือกำเนิดร่วมสมัยกับเมืองเก่าสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ตามหลักศิลาจารึกหลักที่ 2 วัดศรีชุม ด้านที่ 1 สรุปได้ว่าพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองยกทัพรวมพลกัน ที่เมืองบางขลัง ใช้เป็นที่พักฝึกกำลังพลและกะเกณฑ์ไพร่พลนักรบจากเมืองบางขลัง เข้าตีเมืองสุโขทัยคืนจากขอมสบาดโขลญลำพง และสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย นอกจากนี้เมืองบางขลังยังเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรล้านนาในด้านพุทธศาสนา มีหลักฐานว่าในปี พ.ศ.1913 มีพระภิกษุจากเมืองเชลียงนำพระธาตุที่ฝังใต้กอดอกเข็มที่เมืองบางขลังไปถวายพระเจ้ากือนา พระองค์ได้นำพระธาตุไปประดิษฐานไว้ที่วัดสวนดอกและวัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ มีเชื้อพระวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน 3 พระองค์ ได้แก่ รัชกาลที่ 6 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังมีโบราณสถานวัดโบสถ์ที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติแล้ว เตาเผาโบราณ แหล่งตัดศิลาแลง ไหกระดูก พระเครื่องกรุเมืองบางขลังฯลฯ ปลัดวิทยา เกษรพรหม ปลัดเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง กล่าวไว้น่าสนใจว่าปัจจุบันมีผู้สนใจมาศึกษา มาท่องเที่ยวเมืองบางขลังมากขึ้น การมาศึกษาหรือท่องเที่ยวที่ผ่านมาจะเป็นไปในลักษณะของเจ้าหน้าที่คอยอธิบายถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ความสำคัญของเมืองบางขลังเท่านั้น ยังขาดการเชื่อมโยงถึงรายละเอียดส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสังคม วัฒนธรรม อาหารการกิน ความคิด ความเชื่อ พืช สมุนไพร ฯลฯ และที่สำคัญยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะเข้ามาร่วมคิด ร่วมค้น ร่วมศึกษา ตลอดจนร่วมอธิบายถึงเรื่องราวแห่งบ้านเมืองของตน สิ่งที่กล่าวมาถือได้ว่าเป็นทุนท้องถิ่นอย่างหนึ่ง หากสามารถค้นหาว่าอัจฉริยลักษณ์ชุมชนโบราณเมืองบางขลังว่ามีอะไรบ้าง และเป็นมาอย่างไร จะทำให้สามารถแสวงหาแนวทางพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่พัฒนาจากทุนของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุโขทัยต่อไป โดยปีนี้ได้รับการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในการส่งเสริม และพัฒนา เมืองบางขลัง ทั้งด้านการท่องเที่ยว สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เพิ่มพื้นที่เติบโตเศรษฐกิจให้กับชุมชน

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2565 เวลา 14.33 น. โดย คุณ ภัทรวดี แก้วเมือง

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-119-2300
   
  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
  โทรศัพท์ : 055-942-715 โทรสาร : 055-942-715 ต่อ 21
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
  จำนวนผู้เข้าชม 917,579 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10