หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
ศาสนสถานในตำบลเมืองบางขลัง
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองบางขลัง
“ใช้พลังงานเครือข่ายนำประวัติศาสตร์มารับใช้สังคม
ท่องเที่ยววิถีชุมชุน ตำบลไร้ถัง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
ทต.เมืองบางขลัง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
1
2
3
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
  นายชาตรี สุขแจ่ม  
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง  
 
 
 
 
กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเทศบาล กำหนดราคากลางจ้างเหมาเจอะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค ม.1 ต.เมืองบา [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนก [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ 62-047 บ้ [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแลัสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 12 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปีงบ 64 [ 15 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปีงบ 64 [ 15 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
   
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา  
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
   
   
 
สท0023.5/1336 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.5/ว1335 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1331 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.1/ว 1329 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1328 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1327 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1326 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1325 ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1324 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1322 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (NRCT Open House 2022 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.5/ว1275 สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย แจ้งการนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.5/ว1274 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1320 การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.5/1336 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.5/ว1335 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1331 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.1/ว 1329 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1328 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1327 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1326 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
   
   
 
อบต.นาขุนไกร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.ไกรใน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.บ้านสวน การประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
อบต.ไทยชนะศึก หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนต [ 13 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกโดยส [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุด [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองมะพลับ ประกาศราคากลาง ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และรถบรรทุกขยะ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.นาทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว ดำเนินการซ่อมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ และต่อสายลำโพง หมู่ที่ ๙ ตำบลปากแคว บริเวณ ซอยโ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
   
   
 


อบต.หนองจิก จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณคลองสายบ้านไร่เรื [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.หนองจิก ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.คลองมะพลับ จ้างซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ และเสริมผิวถนนด้วยหินคลุก ซอยจัดสรร 2 หมู่ที่ 1 ,ซอย 12 [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังน้ำขาว ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหารระดับกลาง เก้าอี้ผู้บริหาร [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังน้ำขาว ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังทอง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 สายทาง [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.ย่านยาว ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันไข้เลือดออก [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบเคพซีล สายซอย ๑ ฝั่งตะวันออก ท่าวิเศษ หม [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบเคพซีล สายบ้านนางรวม หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดเขาแร่ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จั [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิม ซอยศูนย์คนพิการ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอท [ 24 มิ.ย. 2565 ]ทต.บ้านสวน ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีคีรีมาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ทต.เมืองเก่า จ้างทำตัวอักษรติดแผ่นป้ายสำหรับแขวน (ฉลุด้วยไม้สัก) พร้อมปรับปรุงทำสีใหม่ สำนักป [ 24 มิ.ย. 2565 ]ทต.เมืองเก่า จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้อ [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีนคร ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง (รายล [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.ศรีนคร จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยการขนส่งออกนอกพื้นที่จุดรวบรวมขยะมูลฝอย ณ บริษัท พูลสวั [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังทองแดง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางภายในตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 มิ.ย. 2565 ]อบต.บ้านแก่ง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ท่าแพ ประจำเดือน มิถุนา [ 24 มิ.ย. 2565 ]ทม.สวรรคโลก จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ให้กับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]

   
 
 
     
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 30 พ.ค. 2565 ]วัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร 3 ช่อง) [ 26 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บน ๙๘๖๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]

   
 
   
 
E-Service คำร้องออนไลน์ (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 26  ตอบ 0  
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าสาน

วัดโบสถ์
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-715
   
  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
  โทรศัพท์ : 055-942-715 โทรสาร : 055-942-715 ต่อ 21
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
  จำนวนผู้เข้าชม 63,024 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
ทต.เมืองบางขลัง

facebook
ทต.เมืองบางขลัง
ทต.เมืองบางขลัง